Kasa drukująca paragon

Weź paragon – akcja informacyjna

Na początku wakacji, Ministerstwo Finansów razem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchamiają kolejną edycję akcji „Weź paragon”. W województwie podlaskim, inicjatywę wspiera i realizuje Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku oraz lokalna Izba Skarbowa.

Tak jak w poprzednich latach, szczególnie w miejscowościach turystycznych, przez okres wakacji będą realizowane kampanie informacyjno-edukacyjne, a także kontrole ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Hasło przewodnie akcji, „Nie bądź jeleń, weź paragon”, zostanie uzupełnione grafikami autorstwa Andrzeja Mleczki, znanego polskiego rysownika.

W ciągu minionych lat akcja „Weź paragon” zdobyła szerokie poparcie społeczne, angażując zarówno klientów, jak i uczciwych przedsiębiorców, którzy nie zgadzają się na niekorzystne warunki konkurencji z tymi, którzy unikają prawidłowego ewidencjonowania obrotów. Kampania podkreśla, że otrzymywanie paragonu ma znaczenie nie tylko dla indywidualnego kupującego, ale także dla całej społeczności podatkowej, promując uczciwość i transparentność w biznesie.

Głównym celem inicjatywy jest zachęcenie sprzedawców do uczciwego rejestrowania transakcji, co przyczynia się do zasilania wspólnego budżetu państwa, zamiast wzbogacenia nieuczciwych przedsiębiorców. „Naszym celem jest osiągnięcie sytuacji, gdzie przedsiębiorcy bez wyjątku będą przestrzegać obowiązku rejestrowania sprzedaży, a paragony staną się normą”, zaznacza Andrzej Parafianowicz, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Dodaje, że ważnym elementem tej kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z posiadania paragonu, zarówno jako środka zabezpieczającego interesy konsumentów, jak i jako narzędzia wspierającego uczciwą konkurencję oraz walkę z szarą strefą.

Od 2004 roku Ministerstwo Finansów nieprzerwanie prowadzi akcję, w ramach której w zeszłym roku wystawiono ponad 25 tysięcy mandatów na łączną kwotę przekraczającą 6 milionów złotych. Tegoroczna edycja, trwająca od 1 lipca do 31 sierpnia, zostanie przedłużona o dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z posiadania paragonu oraz zachęcanie do dbałości o właściwe dokumentowanie transakcji handlowych.

Odbierając paragon podczas zakupów:

  1. Upraszczasz proces reklamacji.
  2. Możesz analizować i porównywać ceny.
  3. Promujesz uczciwą konkurencję w biznesie.
  4. Masz gwarancję transparentności transakcji.
  5. Pomagasz ograniczać szarą strefę ekonomiczną.