budowa

Ekspertyzy techniczne budynków

Ekspertyza budowlana to często spotykany termin w branży budowlanej. Krąży jednak wiele błędnych definicji, które rodzą kolejne wątpliwości, dlatego warto wyjaśnić, co to jest ekspertyza budowlana.

Co ciekawe, nie ma przepisów prawa budowlanego, które dokładnie określają, co to jest „ekspertyza budowlana”. Zajmijmy się zatem tym zagadnieniem.
Co to jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to opracowanie, w którym zapisane zostały ustalenia odnośnie do stanu danego obiektu budowlanego – na przykład domu jednorodzinnego, magazynu czy kamienicy. Jest to zagadnienie bardzo szerokie, a dokładnie opracowana ekspertyza zawiera wiele danych i cennych informacji.

Część opisowa i obliczeniowa
Każda ekspertyza tego typu obejmuje dwie części – tj. opisową i obliczeniową. Znajdują się w niej dokładne pomiary i wyliczenia, a z kolei opisy stanowią uzupełnienia. Jest ona niezbędna, aby można było ustalić dalsze działania i zlecić zadania firmom mającym konkretne uprawnienia, a także przekazać konkretne zalecenia (np. usunięcie usterek i sposoby ich likwidacji) odpowiednie do stanu budynku, co ma ogromne znaczenie dla jego dalszego użytkowania.

Co zawiera ekspertyza?
Zadaniem osoby, która przeprowadza kontrolę i przygotowuje ekspertyzę, jest ogólna ocena stanu budynku. Przeprowadzający taką ekspertyzę bazuje na obliczeniach i badaniach dotyczących fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku. Specjalista dokonuje oględzin, potem pomiarów i różnych analiz czy badań, które pozwolą mu sformułować diagnozę, a następnie dokładną opinię.
W wyniku tej ekspertyzy sprawdza, czy wykonane prace zostały przeprowadzone prawidłowo, a także kontroluje poszczególne rozwiązania konstrukcyjno-budowlane oraz koordynuje wykonanie prac dodatkowych – jak izolacje czy prace wykończeniowe.

Więcej na: https://budownictwo.dekra.pl/

Lena.k, f:borevina / pixabay