Czy warto założyć rachunek oszczędnościowy?

Czasy świnki skarbonki odeszły w niepamięć, ale nadal wiele osób trzyma gotówkę w domu – np. w puszcze po kawie lub szufladzie. Oszczędności bezpieczniejsze będą na koncie oszczędnościowym.

 Przechowywanie pieniędzy w domu to ryzyko – w przypadku włamania można stracić wszystko, a złodziej zwykle wie, gdzie szukać. Poza tym sami możemy w każdej chwili pobrać gotówkę i spontanicznie kupić np. nowy telewizor, pozbawiając się oszczędności. Dlatego też rozsądniejszą decyzją jest regularne wpłacanie środków na konto oszczędnościowe w wybranym banku. A dodatkowo pieniądze będą zarabiać…

Rachunek oszczędnościowy stanowi wygodne połączenie tradycyjnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i lokaty terminowej. Jest dobrym wyborem, aby oszczędzać choćby niewiele i zgodnie z możliwościami.

Dzięki oprocentowaniu zgromadzone środki będą pracować. Ważne też, że w przeciwieństwie do tradycyjnych lokat, wypłata gotówki z takiego konta nie oznacza utraty dotychczas wypracowanego zysku. Nalicza się go mianowicie proporcjonalnie do dnia, w którym nastąpiła wypłata części środków.

Zaletą rachunku oszczędnościowego jest też możliwość regularnego zasilania konta. Jeśli mamy tradycyjną lokatę, nie można nic dopłacać – wiąże się to z koniecznością założenia nowej. Z kolei na rachunek oszczędnościowy możemy wpłacać pieniądze w dowolnym momencie.

Wybierzmy jednak konto oszczędnościowe objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli dany bank zbankrutuje, otrzymamy zwrot pieniędzy w naszej walucie, ale do kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.