Kontrola Urzędu Skarbowego

Jak przygotować się do kontroli

Chcąc odpowiednio przygotować się do kontroli podatkowej lub uniknąć typowych błędów wykrywanych podczas nich, warto zapoznać się ze specjalnymi materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Przygotuj się skrupulatnie na kontrolę podatkową.

W ramach bieżącej kampanii informacyjnej, Ministerstwo Finansów przygotowało materiały informacyjne dla różnych grup podatników. Wśród nich są osoby dokonujące transakcji w ramach wspólnoty, osoby generujące wysokie przychody przy równoczesnym niskim dochodzie lub straty z działalności gospodarczej, oraz te, które korzystają z odliczeń związanych ze stratami z poprzednich lat.

Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy białostockiej Izby Skarbowej, przekazuje:

„Materiały informacyjne dotyczące różnych aspektów kontroli podatkowej zostały stworzone z myślą o podatnikach, którzy zostali uwzględnieni w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na rok 2011. Zgodnie z tegorocznymi założeniami Ministerstwa Finansów, kluczowym aspektem działań kontrolnych są inicjatywy prewencyjne, mające na celu przekazywanie odpowiednich informacji podatnikom w ramach Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej na rok 2011, związanych z obowiązkami płynącymi z przepisów prawa podatkowego.”

Materiały adresowane są również do osób otrzymujących duże zwroty VAT lub często notujących nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, podatników lub płatników podatku dochodowego zobowiązanych do uiszczania odpowiednich kwot podatku lub zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, oraz firm nie rejestrujących działalności gospodarczej, zanikających, zaprzestających składania deklaracji, zawieszających działalność gospodarczą czy też prowadzących transakcje online.