czterotygodniowy tydzień pracy

Skrócenie czasu pracy w tygodniu. Projekt już w Sejmie

Projekt ustawy, zgodnie z którym tygodniowy czas pracy zostałby skrócony z 40 do 35 godzin, jest już w Sejmie. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czy Nowej Zelandii taki system sprawdził się. Teraz jest rozpatrywany również w naszym kraju.

Tydzień pracy od poniedziałku do czwartku

Autorami projektu ustawy skracającej tygodniowy czas są posłowie z partii Razem. Skrócenie czasu pracy nie spowoduje zmian w wysokości wynagrodzenia. Projekt nie przewiduje ograniczeń dotyczących organizacji czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Krótszy system pracy ma przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. 

Nie wiadomo jednak, czy tydzień pracy będzie czterodniowy i wolne byłyby piątki, czy gwarancja ma dotyczyć łącznego czasu pracy. Ma wpłynąć na poprawę stanu zdrowia Polaków. Korzyściami mogą wyższa efektywność, lepsze zaangażowanie się w obowiązki oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym a domowym, prywatnym. 

F: / tigerlily713 / pixabay/ KwK