Kampania informacyjna

Rusza kolejna kampania związana z rozliczaniem PIT

Podatnicy mogą liczyć na kolejne udogodnienia przy składaniu zeznań online, uproszczenie procesu przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego oraz zaktualizowane formularze podatkowe – to niektóre z kluczowych nowości tegorocznej kampanii związanej z zeznaniami i rozliczeniami PIT.

W bieżącym roku, finalny termin na złożenie zeznania PIT to 2 maja. Tego dnia biura podatkowe będą przyjmowały ostatnie zeznania. Przedłużenie terminu jest rezultatem tego, że 30 kwietnia, czyli statutowy termin na rozliczenie podatku dochodowego, w tym roku przypada na sobotę.

Aktualna kampania przynosi szereg innowacji, które z pewnością zostaną pozytywnie przyjęte. Wśród nich znalazło się zniesienie obowiązku składania podwójnych podpisów na wspólnym zeznaniu małżonków. Teraz wystarczy, że złoży go jeden z małżonków. Podpis ten będzie traktowany jako równoważny oświadczeniu, w którym druga strona upoważnia do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie. Oświadczenie takie będzie złożone pod rygorem odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

Dodatkowo, zniesiono wymóg składania papierowych pełnomocnictw w celu przesłania zeznania PIT przez internet. W przeszłości, jeżeli podatnik chciał złożyć wspólne zeznanie z małżonkiem online, musiał wcześniej dostarczyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie papierowej do odpowiedniego urzędu skarbowego, przed złożeniem e-deklaracji. Aktualne uproszczenia powinny zachęcić większą liczbę osób do korzystania z elektronicznych form rozliczeń.

Proces przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego został także uproszczony w trakcie bieżącej kampanii PIT. Teraz, zamiast wpisywania całej nazwy organizacji w formularzu PIT, wystarczy podać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego danej organizacji oraz kwotę przeznaczoną na jej wsparcie.