rosnące podatki

Rosną podatki – więcej zapłacimy za mieszkanie, grunty czy psa

Każdego roku Ministerstwo Finansów podnosi maksymalne stawki lokalnych opłat i podatków o wskaźnik inflacji. W 2023 roku wzrost ten wyniesie aż 11,8 procenta.

Więcej zapłacimy za mieszkanie 

Przede wszystkim wzrośnie podatek od nieruchomości. Maksymalna wzrośnie do 1 zł za 1 m kw. powierzchni, czyli o 11 gr. Górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w przyszłym roku wyniesie 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli więcej niż teraz o ponad 3 złote.

Wyższe opłaty gruntowe i opłaty „klimatyczne”

Wzrośnie też stawka podatku od gruntu. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2023 roku wyniesie 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni, a podatek od samochodów ciężarowych wyniesie 1020,16 zł (o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony). 

Maksymalna opłata targowa to dziennie 953,38 zł, co oznacza wzrost w o ponad 100 zł do minionego roku. Opłata „klimatyczna” w miejscowościach, w których są korzystne właściwości klimatyczne, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie, a w miejscowościach ze statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,94 zł dziennie.

Wyższy podatek za psa

Rekordowa będzie też podwyżka podatku od psa. Obowiązuje w wybranych gminach. Środki uzyskane z tego podatku zasilają budżet gminy. Opłata nie może być wyższa od ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Stawka maksymalna wyniesie 150,93 zł w przyszłym roku. 

K/ foto: Firmbee / pixabay