Wakacje kredytowe – urlop od rat kredytu

Wydatki wakacyjne to zwykle mocne obciążenie domowego budżetu. Sprawdźmy w umowie z bankiem, czy jest w niej zapis o możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat.

 Jeśli mamy chwilowe problemy ze spłatą rat kredytu lub pożyczki, coraz częściej możemy zrobić sobie od nich przerwę. Taką możliwość nazywa się wakacjami kredytowymi. Jednak nie każdy bank oferuje takie rozwiązanie. Zanim zdecydujemy się na wakacje kredytowe, warto sprawdzić, jakie dana instytucja postawiła warunki, abyśmy mogli skorzystać z tej opcji.

Zazwyczaj możemy wziąć wakacje kredytowe po upływie określonego czasu spłaty zobowiązania. Żadna instytucja nie chce ryzykować, umożliwiając taki urlop miesiąc po udzieleniu kredyt czy pożyczki. Ponadto o zawieszenie spłaty można wystąpić tylko raz na jakiś czas – np. raz w roku. Bardzo często w umowie zawarto też zapis dotyczący maksymalnej możliwej liczby przerw w spłacie zobowiązania.

Jeśli sprawdzimy oferty, okaże się jednak, że wybrane instytucje dopuszczają złożenie pierwszego wniosku już po spłaceniu 6 rat zgodnie z harmonogramem spłat. Można też skorzystać z tej opcji częściej – z każdym kolejnym wnioskiem można wystąpić wtedy, gdy dokonano terminowej spłaty następnych 12 rat.

Instytucje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom klientów, gdyż ci chętniej decydują się wtedy na kredyt lub pożyczkę. Kluczem do porozumienia jest jednak regularna spłata zadłużenia – inaczej mogą na nasz wniosek wydać decyzję odmowną.