Reforma programu „Rodzina 500 plus”

Prezydent Andrzej Duda podpisał ostatnio ustawę dot. zmian w programie „Rodzina 500 plus”. Obejmuje ona szereg zmian, które mają uszczelnić system wsparcia rodzin.

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło dokładny przegląd programu. Analiza zmusiła je do wprowadzenia nowych zasad, na podstawie których rodzice mogliby się ubiegać o dodatkowe świadczenia. Podstawowe przepisy pozostają takie same, więc nie zmieni się wysokość wypłat. Różnice będą przejawiać się w tym, komu będą one przysługiwać.
Zauważono, że rodziny często starają się dopasowywać do warunków upoważniających do pozyskiwania świadczeń. Niejednokrotnie w taki sposób zawierają umowy o pracę, aby wysokość ich pensji pozwalała im na zdobywanie pomocy finansowej. Często opiekunowie zmieniają swoje umowy o pracę i tym samym wyłudzają dofinansowanie, a czasami deklarują samotne wychowywanie dziecka, podczas gdy w rzeczywistości wygląda to inaczej.
Przepisy upoważniają także gminy do sprawdzania osób biorących udział w programie „Rodzina 500 plus”. Jeżeli tylko będą mieć one wątpliwości co do tego, czy uczestnicy programu mieszkają w Polsce, będą mogły wezwać ich do złożenia wyjaśnień. Ustawa jednoznacznie wyjaśni też, czy rodzice wychowujący dziecko naprzemiennie, niebędący kompletną rodziną, mogą ubiegać się o świadczenia.
Ustawa, która wejdzie w życie 1 października, ma zwalczyć negatywne zachowania. Każdy, kto chce uzyskać świadczenie w nowym okresie zasiłkowym, może złożyć swój wniosek od 1 sierpnia.